Privacyverklaring volgens de Wet AVG

Privacyverklaring volgens de Wet AVG

(Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Linde Uitvaart kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van

de diensten van Linde Uitvaart,.

Linde Uitvaart kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Persoonlijke gegevens (zoals geboortedatum en BSN nummer)
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom hebben wij uw gegevens nodig ?

Linde Uitvaart verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Verder zal Linde Uitvaart uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor uitvaartverzorging of voor het opstellen van een zgn. wilsbeschikking.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

Linde Uitvaart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij uw gegevens ?

Linde Uitvaart verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de uitvaartverzorging, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@linde-uitvaart.nl. Linde Uitvaart zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens

Linde Uitvaart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Linde Uitvaart verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Linde Uitvaart op.

oktober 2020